• A-
  • A
  • A+
SUCCESSION LIST OF PRINCIPALS

 

1

Mr. A F Sealy M. A. 

 –

1875-92

2

Mr. D M Cruickshank,M.A

 –

1892-1902

3

Mr. F S Davis, B.A

 –

1902-11,1914-18

4

Mr. K Koshy, B.A 

 –

1904

5

Mr. Gyln Barlow, M.A 

 –

1911-14

6

Sri. V R Venkteswara Ayyar, M.A, L.t 

 –

1918-26

7

Sri. S K Subramania Ayyar, M.A, L.t 

 –

1922-23,1926-30

8

Sri. K Narasimha Pai, B.A, L.t 

 –

1930-35

9

Mr. H R Mills, M.Sc

 –

1935-40

10

Sri. K Karunakaran Nair, M.A, L.t

 –

1933,1938-1940-43

11

Sri. P Sankaran Nambiar, M.A

 –

1941,1943-47

12

Sri. G R Narayana Ayyar, M.A,L.t

 –

1944-1947,1948-50

13

Sri. T C Sankara Menon, M.A

 –

1950-53,1953-54

14

Sri. P Narayana Menon, M.A

 –

1953, 1954—56

15

Sri. K g. Krishna Rao, M.A

 –

1956-57

16

Sri. V P Kannan Nair, M.a, L.t

 –

1957

17

Sri. T Madhava Menon, M.Sc. 

 –

1957-1961

18

Sri. A Chandrahasan, M.A 

 –

1959.1961-63

19

Sri. P S Velayudhan, M.A

 –

1963-67

20

Sri. P V Appu, B.Sc., L.T 

 –

1966-68

21

Sri. S Varmakrishna Iayyar, B.Sc 

 –

1968-71

22

Sri. K X John, M.A 

 –

 1971-73,74-75

23

Sri. K C Paily, M.A

 –

1973-74

24

Dr. K K Mathew, M.Sc, Ph.D

 –

1975-80

25

Sri. K M Zacharia, M.A

 –

1980-81

26

Sri. M G Gheevarghese, M.Sc 

 –

1981-83

27

Sri. K R Sadasivan Nair, M.Sc, Ph.D 

 –

19836-84

28

Sri. K J Sebastain Cleetus, M.A

 –

1984

29

Sri. M K Prasad, M.Sc.

 –

1985-87

30

Smt. K Bharathy, M. A 

 –

1987-90 (First Lady Principal)

31

Sri. M J John, M.A

 –

1990-91

32

Sri. Abraham Arakal, M.Sc 

 –

 1991-92

33

Sri. K N Bharathan, M.A 

 –

1992-93

34

Smt. C J Sherly Chandran, M.Sc 

 –

1993-94

35

Sri. K Aravindakshan, M. A

 –

 1994-95

36

Dr. M Sreekumariamma, M.A, Ph.D

 –

1995-96

37

Dr. P Balakrishnan,M.A, Ph.D

 –

1996

38

Smt. Gangadevi Thampuran, M.Sc., 

 –

1996-98

39

Smt. M Parvathy Manoranjini, M.Sc. 

 –

1998-2000

40

Smt.Jayantha .k

 –

2000-01

41

Sri. V Rajamani

 –

2001-02

42

Sri. K G Sankara Pillai

 –

 2002-03

43

Sri. T U John

 –

2003-04

44

Smt. R Sreekumariamma 

 –

2004-05

45

Sri. AgusineA Thomas 

 –

2005-06

46

Sri. K S Mohandas 

 –

2006

47

Smt. Sheila Paul 

 –

2006-08

48

Dr. R Sreekumar, Ph.D

 –

2008-09

49

Sri. U A Mohandas 

 –

2009-10

50

Sri. M S Viswambharan

 –

2010-11

51

Smt. S Valsalakumari

 –

20011-12

52

Dr. P G Sushama, Ph.D 

 –

2012

53

Dr. P V Mary MatildaPh.D

 –

 2012-13

54

Sri. T C Titus, Ph.D 

 –

2013

55

Smt. K V Asalatha

 –

2013

56

Dr. P LatharajPh.D 

 –

2013-14

57

Sri. Varghese C. Abraham

 –

2014-15

58

Dr. Francy T VPh.D 

 –

2015

59

Sri. Sanilkumar T 

 –

2015

60

Smt. N L Beena 

 –

2015-17

61

Dr. AjithaP S Ph.D

 –

2017

62

Dr. K N KrishnakumarPh.D

 –

2018-19

63

Dr. KJayakumar Ph.D 

 –

2019- 20

64

Dr. Marhew George Ph.D

 –

2020 Onwards

65

Dr. Mercy Joseph, Ph.D

-

2021-22

66

Dr. V. Anil, Ph.D

-

2022

67

Dr V. S. Joy, Ph. D

-

2022 onwards