• A-
  • A
  • A+

 

DEPARTMENT OF ENGLISH

 

RESEARCH

Full-time research scholars

Name of the research scholar

Name of the supervisor

Anu Kochuthresia

P.K.Sreekumar

Alphonse Augustine

P.K.Sreekumar

Joyson Jose

P.K.Sreekumar

Flemine Gracious

P.K.Sreekumar

Abhijith P.

Saliya Rex

Aparana R.

Lekshmi R. Nair

Karthika B. Nair

Lekshmi R. Nair

Sijo George

Elizabeth Abraham

Devi S.

Mohmuda Beegum

 

Part-time research scholars

Name of the research scholar

Name of the supervisor

Philip Jose

P.K. Sreekumar

Lissy Jose

P.K. Sreekumar

Kochurani Joseph

Lekshmi R. Nair

Indu V. Nandakumar

Lekshmi R. Nair

Fathima Sulaimai T.A.

Saliya Rex

Deepthi T. Divakaran

Elizabeth Abraham

Madhu V.

Varughese C. Abraham

Rakesh C. Jose

Varughese C. Abraham

Roshni S.

Varughese C. Abraham

K.P. Ansari

Varughese C. Abraham

Rekha P.

Mathew Joseph M.

Sini K.S.

J. Vijayamohan

Anila Mohammed

J. Vijayamohan